top of page

  PERSON-DATA

Fra den 25. maj 2018 skærpede EU kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler de data, de har om dig/jer.

De nye regler er blevet til, for at beskytte dig/jer endnu bedre, når virksomheder håndterer dine/jeres personlige oplysninger.

 

Vi har derfor opdateret WUUFs persondatapolitik og i den kan du se:

• Hvordan og hvilke personoplysninger vi indsamler.

• Hvad vi bruger dataene til.

• Hvad dine/jeres rettigheder er i forhold til dine/jeres personlige oplysninger.

 

Vi vil med denne orientering blot understrege, at vi passer godt på dine/jeres oplysninger.

 

Hvordan og hvilke personoplysninger indsamler WUUF:

WUUF indsamler personoplysninger:

• Når du/I vælger at blive optaget på en af WUUFs ventelister.

• Når du/I vælger at deltage på et af WUUFs hold/kurser.

• Når du/I vælger at få din/jeres hund testet eller optaget i WUUFs dagpleje.

• Når du/I bestiller eller gennemgår en rådgivning eller konsultation.

 

WUUF indsamler typisk følgende personoplysninger:

I WUUF indsamler vi såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Oplysningerne omfatter normalt navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysning om dyrlæge, vaccinationer og forsikring, men kan også omfatte andre oplysninger hvis omstændighederne taler herfor.

 

Indsamlingen af personoplysninger samt behandling af disse, vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning på området. Dine/jeres digitale oplysninger opbevares elektronisk, og evt. fysiske dokumenter opbevares aflåst i WUUFs lokaler, hvor de til enhver tid vil være tilgængelige for den oplysningerne måtte vedrøre.

Videregivelse af dine/jeres personoplysninger vil kun ske såfremt du/I giver samtykke hertil.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, dog maksimalt 5 år efter din/jeres hunds udmeldelse, hvorefter oplysningerne slettes og/eller makuleres.

Oplysningerne opbevares i denne periode for at kunne dokumentere vores indtægt til SKAT.

 

Hvad bruger vi dataene til:

WUUF bruger typisk dataene til:

• Opbevaring af kontaktoplysninger på hunden og dens ejere samt til administrativt brug og intern statistik.

• Ligeledes skal vi orientere om, at der kan blive taget billeder/video af din/jeres hund, for at dokumentere vores arbejde, og dele begivenheder med jer på vores lukkede medier. Enkelte billeder kan ligeledes blive brugt på vores hjemmeside, facebook eller til markedsføring. Billederne slettes ikke, da de er minde om en uforglemmelig tid med jeres hunde.

Rettigheder:

Du/I har til enhver tid ret til at trække dit/jeres samtykke tilbage. Dette kan du/I gøre ved at kontakte os på på vores mail.

Hvis du/I vælger at trække dit/jeres samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine/jeres personoplysninger på baggrund af dit/jeres tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du/I tilbagetrækker dit/jeres samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine/jeres rettigheder:

Du/I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig/jer.

Hvis du/I vil gøre brug af dine/jeres rettigheder skal du/I kontakte os.

 

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du/I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig/jer, samt en række yderligere oplysninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse):

Du/I har ret til at få urigtige oplysninger om dig/jer selv rettet.

• Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du/I ret til at få slettet oplysninger om dig/jer, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning  indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling:

Du/I har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine/jeres personoplysninger begrænset. Hvis du/I har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit/jeres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Klage til Datatilsynet:

Du/I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du/I er utilfreds med den måde, vi behandler dine/jeres personoplysninger på. Du/I kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

bottom of page